Projektpartners

Vårt Koncept

Mål med Sörmlandsstugan

  • Möjliggöra finansiering som skapar trygghet och garanti.

  • Möjliggöra matchning för människor att hitta rätt boende respektive hitta rätt hyresgäst.

  • Möjliggör för människor att få bli en del av en social sammanhållning som kortar vägen till språk, vänner, aktiviteter och arbete. 

LANDSBYGD

Det behövs nya bostäder på landet och en stor målgrupp är nyanlända som placeras via kommunen. Bygg ett litet hus som kan bli så mycket mer. Blivande generationsboende, semesterparadis för turister eller kanske en fin gäststuga?

INTEGRATION

Integration fungerar som bäst när vi ges möjlighet att mötas, när vi välkomnar och lotsar in i föreningsliv och gemenskap, helt enkelt hjälper till att öppna dörrar. Därför har du som bygger ett hus och säger välkommen stor möjlighet att göra avtryck och intryck i dina

hyresgästers liv.

ARBETE

När fler flyttar till landsbygden skapas ett ökat behov av allt från skola till vård och omsorg. Ju fler som flyttar till landsbygden, desto mer kan vi utveckla och förbättra det vi har. Nya servicefunktioner kan växa fram!

“Ett liv på landsbygden

kan vara hållbart kreativt

och erbjuder framtida

möjligheter”

Läs Guiden

Vi har tagit fram en guide för dig som är intresserad av projektet och som vill ta del av de verktyg som ni kan använda er av för att ta del av sörmlandsstugan 3.0. 

Sommaren 2015 blev starten för

idén kring Sörmlandsstugan 2.0.

Jag har länge funderat över hur

jag och min familj skulle kunna

välkomna människor hit till

Inneberga, en gård 2 mil norr

om Nyköping. Ge möjlighet

till boende och samtidigt kunna

välkomna in i en befintlig

gemenskap. Här i Rönöbygden

finns en livaktig församling med

egen förskola, fritidsverksamhet

och öppna verksamheter för

föräldrar med små barn. Vi har

i Runtuna en låg- och mellanstadieskola

som barnen älskar,

idrottsförening och många

aktiva människor.

Jag vill erbjuda ett litet modernt

boende som en landningsplats.

Först och främst för att välkomna

nyanlända, på sikt turister

och i framtiden det boende dit

jag flyttar när barnen tar över

gården.

Jag vill hitta ett koncept som

möjliggör för fler att ta steget

och välkomna och som underlättar

genomförandet. I de

kontakter jag har haft med gårdsägare

som vill bygga så finns

en klar uppfattning av att det

är krångligt och byråkratiskt. I

samarbete med Nyköpings kommun

kan vi ta fram en modell

som underlättar för gårdsägaren

att ta beslut och gå i handling.

Samtidigt om Nyköpings kommun

kan hitta nya vägar för att

uppnå social sammanhållning,

bättre vägar för integration.

I modellen kan vi underlätta

för husägare att erbjuda Nyköpings

kommun boenden genom

att ingå avtal som säkerställer

tillgång till boende och säkerställer

för husbyggaren att ha en

garanti som krävs för att kunna

ta lån och bygga huset.

Jag beslutade mig för att utgå

ifrån Attefallshuset, ett hus

på 25 kvadratmeter och som

marknadsfördes som ett hus

där beslutsprocessen skulle gå

snabbt utan bygglov, endast

bygganmälan.

Viktiga utgångspunkter

Finansiering – för oss som inte

har sparade tillgångar, hur kan

vi skapa den säkerhet som behövs

för att kunna ta ett lån på

banken?

Ritning och modell – ett hus som

motsvarar alla krav för att

kunna hyra ut och som har en

hög miljöstandard och som är

kostnadseffektivt. Som gör det

lätt för nästa att få godkänt ifrån

kommunen, en snabb och smidig

process. Ett hus som passar

bra in i en befintlig gårdsmiljö.

Den sociala Entreprenören som kan

bygga huset på ett kostnadseffektivt

sätt och som erbjuder

smidiga lösningar för vatten

och avlopp. Lokalproducerat

som skapar lokala jobb. Som

vill i samarbete med kommunen

erbjuda boende och ett välkomnande

som öppnar dörrar

för sociala nätverk, språk och

arbete.

Jag började berätta om min idé,

sökte upp en mängd människor

och sammanhang. Uppvaktade

olika enheter inom Nyköpings

kommun. Fick berätta i tidning,

radio. Fick Carlstedt arkitektbyrå

att få fram en ritning av Attefallshuset

Sörmlandsstugan 2.0

“Jag ville erbjuda ett litet

modernt boende som en

landningsplats”

I december 2015 snappade

Coompanion Sörmland upp

idén och erbjöd sig vara projektägare

för att möjliggöra att vi

kunde söka pengar. Så började

vår gemensamma resa – Coompanion

och jag. Idag är jag glad

att vi rodde förstudien i hamn

med hjälp av finansiering ifrån

Sörmlands sparbank – Tillväxtbanken.

Leader Sörmlandskusten

valde att investera i projektet

och målet var att 10 hus skulle

ha påbörjats under projekttiden

1 januari 2017 – sista december

2018.

Vi har tagit fram underlag till en

möjlig modell och kan konstatera

att projektet hade behövt mer

tid för att omsättas i Nyköpings

kommunorganisation.

Erfarenheterna så här långt är

värdefulla och vi vill peka på

möjligheter som gör att vi skulle

kunna få fler hus i befintliga

gårdsmiljöer för att välkomna in

i befintlig gemenskap.

Välkomna att följa med på

resan!

Åsa Ingårda