Projektpartners

Detta är Sörmlandsstugan 3.0

Landsbygd

Företagande och utveckling med fokus på att bygga bostäder på landsbygden.

Integration

Skapa bättre möjligheter för människor att lära känna landet och människorna där.

Arbete

Kombinera meningsfull sysselsättning med efterfrågad kompetens inom gröna näringar.

KONCEPTET

Sörmlandsstugan  är ett leaderfinansierat projekt för meningsfull integration och landsbygdsutveckling genom en småskalig bostadslösning för nyanlända. Ett upplägg där fastighetsägaren kan uppföra kompletterande bebyggelse i befintlig gårdsmiljö. Genom ett nära samarbete med kommunen skapas en trygg grundfinansiering.

"För det ena så skulle Nyköpings kommun bli en pilotkommun och skulle bli ett föredöme för att se att det går at förverkliga sådana här saker på landsbygden. För det andra så är varje bostad som kan skapas oerhört viktig just nu” säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping

Hämtat ur SVT:s nyhetssändning 17 januari 2017