Vi vill säga välkommen genom att erbjuda boende i
befintlig gårdsmiljö och in i befintlig gemenskap

Sörmlandsstugan 2.0 är ett leaderfinansierat projekt som ska öka integrationen och minska bostadsbristen för nyanlända. Vi gör det genom uppförande av attefallshus i befintlig gårdsmiljö. Genom ett nära samarbete med kommunen skapas en trygg finansiering.

 

Vårt attefallshus passar väl in i den befintliga gårdsmiljön. Det behövs boenden och målgruppen är nu nyanlända. Ditt hus kan bli så mycket mer. Blivande generationsboende, semesterparadis för turister eller kanske en fin gäststuga? Bara din fantasi sätter gränser.

 

 

Integration fungerar som bäst när vi ges möjlighet att mötas, när vi välkomnar och lotsar in i föreningsliv och gemenskap, helt enkelt hjälper till att öppna dörrar. Därför har du som bygger ett attefallshus och säger välkommen stor möjlighet att göra avtryck och intryck i dina hyresgästers liv.

 

 

När fler flyttar till landsbygden skapas ett ökat behov av allt från skola till vård och omsorg. Ju fler som flyttar till landsbygden, desto mer kan vi utveckla och förbättra det vi har. Nya servicefunktioner kan växa fram!

Vi antar utmaningen att hitta nya och innovativa lösningar på nutida problem!
Läs mer om konceptet här!

SparaSpara