Start

Genom att bygga bostäder i befintliga gårdsmiljöer så välkomnar vi människor in i gemenskap, föreningsliv och sociala nätverk. Samtidigt genererar det intäkter till landsbygdsföretagare och lokala entreprenörer vilket möjliggör finansiering av bygget.

Vem gynnas primärt?
– Nyanlända och andra som har svårt att få tag på en bostad.
– Landsbygdsföretagare, lokala entreprenörer och byggföretag, kommunerna.

Ytterligare vinster:
– Möjlighet till generationsboende, för unga och äldre, oavsett var du kommer ifrån.
– Vi erbjuder boende för turister i genuina gårdsmiljöer – vilket vi har för lite av idag.

Med fler inflyttade ges landsbygden fler möjligheter att utveckla skola, barn- och äldreomsorg, lokaltrafik med mera – bra service!

Vi antar utmaningen att hitta nya – snabba – lösningar för boende på landsbygden.


Kalender
11 september – Strygruppsmöte för projektet i Nyköping


Projektägare:
Coompanion Sörmland


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.